Belangrijk bericht over zaterdag/zondag-voetbal

23 juni 2022 14:45


Beste leden,

Graag delen wij het volgende belangrijke bericht met jullie.

De afgelopen periode hebben wij onderzoek gedaan naar de situatie rondom het thema zaterdag/zondagvoetbal voor ons eerste elftal. Een commissie bestaande uit Arno van der Meer, Sam van der Meer en Aad Otto heeft voor ons een rapport samengesteld met daarin de voor- en nadelen van een eventuele overstap naar de zaterdag. Dit rapport is in een bijeenkomst gepresenteerd aan het bestuur en een groep personen die een juiste afspiegeling vormt van de leden binnen onze club. Tijdens deze bijeenkomst zijn alle opmerkingen en tips genoteerd die ter sprake gekomen zijn, zodat deze samen met het rapport voor het bestuur een leidraad vormen voor het nemen van een beslissing.


Op dinsdag 21 juni jongstleden is het bestuur bij elkaar gekomen om alle verkregen informatie met elkaar te bespreken en daarmee een weloverwogen beslissing te nemen. Een beslissing die voor Altior voor de lange termijn de juiste moet zijn. Tijdens deze bestuursvergadering is er uitgebreid gediscussieerd over alle voor- en nadelen.


Altior is een financieel gezonde club met veel betrokken leden, vrijwilligers en supporters. Voor het bestuur zijn dit zeer belangrijke aspecten. Vandaar dat we veel waarde hechten aan de feedback die we vanuit de club hebben ontvangen over dit onderwerp.


We staan momenteel voor een moeilijke keuze, omdat er op zondag in regio West II weinig clubs overblijven. Afgelopen seizoen waren dit er nog 69 en komend seizoen zijn het er nog maar 39. Dit is een tendens die al jaren waarneembaar is en verder zal doorzetten. Een sportief interessante competitie zit er dan helaas niet meer in voor ons. Het sportieve element is voor ons een zwaarwegend argument. Daarnaast geeft een groot deel van onze selectiespelers aan een voorkeur te hebben voor de zaterdag. Dit hebben we ook meegenomen in onze besluitvorming, maar is niet leidend geweest.

Het is ons duidelijk geworden dat we met pijn in ons hart afscheid moeten nemen van de zondag. Komend seizoen zal dus ons laatste seizoen zijn in het zondagvoetbal voor ons eerste team.

De overstap biedt ons nieuwe mogelijkheden en de kans is groot dat we meer teams uit onze omgeving treffen, en dat we wellicht ieder jaar een paar derby’s kunnen spelen. Het zal voor iedereen wennen zijn, maar we zien de toekomst van Altior ook zeker met vertrouwen tegemoet.

 

De bijkomende nadelen van deze overstap hebben we ook goed in beeld en zullen de komende jaren de volle aandacht krijgen van het bestuur.

 

Het voorgenomen besluit om per seizoen ’23/’24 over te stappen naar de zaterdag wil het bestuur graag toelichten in een Extra Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering zal plaatsvinden op donderdag 30 juni 2022 om 20.00 uur in ons clubhuis. We nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

 

We vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!